Želimo vas seznaniti s tem, katere osebne podatke zbiramo in zakaj to počnemo, kako zbiramo, uporabljamo in razkrivamo te osebne podatke, pravne podlage za obdelavo in vaše pravice povezane z obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar uporabljate Spletno stran ecpp.si.

Zbrane osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/670; v nadaljevanju: Splošna uredba), veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter področno zakonodajo.

Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba PRIMOTEHNA d.o.o., Šentiljska cesta 49, 2000 Maribor, z matično številko 5655846000. V nekaterih primerih smo Skupni upravljavec.

Dosegljivi smo tudi na telefonski številki 02 235 0450 in preko e-pošte [[email protected]].

Vaše osebne podatke zbiramo kadar:

 • preko Spletne učilnice dostopate do storitve spletnega učenja;
 • preko Spletne trgovine naročate in kupujete blago;
 • uporabljate Spletno stran ali dostopate do Bloga.

4.1 Vrste osebnih podatkov

V Spletni učilnici zbiramo naslednje vrste vaših osebnih podatkov:

 • podatki storitve” so v zvezi z našim medsebojnim razmerjem glede storitve (vključujejo ime in priimek, naslov, poštno številko, kraj, e-pošto, telefonsko številko, ID kategorije storitve, IP naslov in piškotke, čas dostopa (začetka), ogleda in zaključka (oddaje) kviza, ID kviza in vprašanja, porabljen čas, odgovore na vprašanja, pravilne in nepravilne odgovore, verjetnost uspeha na teoretičnem delu vozniškega izpita, ID poskusa);
 • plačilni podatki” so v zvezi s plačilom za storitev in odvisni od izbranega načina plačila (vključujejo: (i) pri bančnem nakazilu ime in priimek, naslov, številko računa (IBAN), kodo banke (SWIFT/BIC) in referenco; (ii) pri PayPal-u ime in priimek, e-pošto in ID transakcije; (iii) pri SMS plačilu telefonsko številko, operaterja in kodo za dostop; v vseh primerih tudi čas plačila). Te podatke prejmemo s strani ponudnika plačilnih storitev;
 • podatki uporabniškega računa” so v zvezi z uporabniškim računom (vključujejo ime in priimek, e-pošto, uporabniško ime in geslo, ID uporabnika, čas registracije (prvega dostopa) in zadnje prijave (dostopa), IP naslov). Te podatke prejmemo od vas, lahko pa tudi od družbe Meta Platforms Ireland Limited (v nadaljevanju: Facebook) oziroma Google Ireland Ltd. (v nadaljevanju: Google).

 

4.2 Nameni in pravne podlage

4.2.1 Zakonska obveznost

Za namen izvajanja zakonov o obdavčenju smo v skladu z zakonodajo dolžni hraniti račune, ki vsebujejo vaše ime, priimek, naslov, datum, ko je bila storitev opravljena (končana). Ti podatki so obvezne sestavine vsakega računa, ki ga izdamo. Iz enakega razloga smo dolžni hraniti pogodbe o spletnem učenju. Pravna podlaga je člen 6(1)(c) Splošne uredbe – gre za našo zakonsko obveznost (podatkov sicer niste dolžni zagotoviti, vendar brez njih ne zagotavljamo storitve). Račune hranimo 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša. Do poteka absolutnega 10-letnega roka za zastaranje pravice do odmere in izterjave davka praviloma hranimo tudi pogodbe. Po tem listine uničimo.

 

4.2.2 Pogodba o spletnem učenju

Vaše ime in priimek ter naslov potrebujemo, da lahko identificiramo kdo je kupec naših storitev. Ko oddate naročilo vam preko e-pošte pošljemo podatke za nakazilo, preko telefonske številke pa vam ponudnik pošlje SMS sporočilo za potrditev in po potrditvi še kodo za dostop. Plačilne podatke, ki izvirajo od ponudnika plačilnih storitev (banka, PayPal ali SMS plačila) potrebujemo, da preverimo plačilo, ga pripišemo pravemu kupcu, in da vam omogočimo dostop do storitev. Preko e-pošte vam nato posredujemo povezavo do naročene storitve. Naše storitve poleg dostopa do interaktivnih učnih vsebin s področja prometa zajemajo tudi preizkuse znanja in simulacijo teoretičnega dela vozniškega izpita. Spletna učilnica tako avtomatično shranjuje in prikliče vaš IP naslov [in piškotke], ki so potrebni za vzpostavitev povezave, o času (datum in ura) dostopa (začetka), ogleda in zaključka (oddaje) posameznega kviza, o multiple choice odgovorih, na podlagi vaših vnosov oceni pravilne in napačne odgovore, rezultate točkuje in jim določi deleže ter oceni verjetnost uspeha na teoretičnem delu vozniškega izpita, hkrati pa beleži porabljen čas, da vas čim boljše in čim bolj realno pripravi na teoretični del. Za izvedbo teh procesov Spletna učilnica povezuje ID številke posameznega kviza in vprašanja z ID številko naročene kategorije storitve in ID številko poskusa. S to obdelavo za vas ne nastanejo nobeni pravni učinki niti ne predvidevamo podobnega vpliva. Ime in priimek, naslov in datum zaključka storitve zabeležimo tudi na izdan račun. Vaše osebne podatke torej obdelujemo, zato da lahko sklenemo in izpolnimo pogodbo o storitvah spletnega učenja na daljavo v skladu z zakonodajo, pa tudi da obravnavamo morebitne pravne zahtevke.

Pravna podlaga je člen 6(1)(b) Splošne uredbe. Te podatke v Spletni učilnici hranimo še 5 let odkar vam je prenehal dostop. Po tem jih zbrišemo iz Spletne učilnice, razen če ste znotraj obdobja uveljavljali zahtevek – v tem primeru jih obdelujemo še naprej, dokler obstaja namen. Podatkov niste dolžni zagotoviti, vendar brez njih ne moremo opraviti storitve – podatke ste torej dolžni zagotoviti, če želite izkoristiti storitev. Ne glede na izbris iz Spletne učilnice lahko nekatere osebne podatke hranimo še naprej na temelju zakonske obveznosti.

 

4.2.3 Privolitev
 • Analiza kvizov

Nekatere podatke storitev, ki jih sicer zagotovite v okviru Spletne učilnicevaše ime in priimek, naslov in e-pošto, ID kategorije storitve, čas (datum in ura) dostopa (začetka), ogleda in zaključka (oddaje) posameznega kviza, ID kviza in vprašanja, porabljen čas, odgovore (pravilne in nepravilne) na vprašanja in rezultate, ID poskusa, želimo tudi po zaključku storitve obdelovati. Te podatke za vsak vaš posamičen poskus in vse vaše poskuse skupaj analiziramo z namenom v prihodnje izboljšati storitev spletnega učenja na daljavo s preoblikovanjem in prilagoditvijo težavnosti (zahtevnosti) storitev spletnega učenja – učnih vsebin in multiple choice vprašanj – glede na težave, s katerimi ste se soočili pri uporabi storitve. Vendar vaše kvize analiziramo samo če s tem soglašate. Vaša privolitev nikakor ni pogojena s samo storitvijo in če ne boste privolili, storitev ne bo okrnjena. Če pa privolite, bomo te podatke zbirali, dokler s sporočilom na našo e-pošto [email protected] privolitve ne boste preklicali, kar lahko storite kadarkoli.

 • Anketa

Vaše ime in priimek, e-pošto, ID kategorije storitve in izkušnje s storitvijo spletnega učenja na daljavo storitve, starost, pripombe, kritike in ideje za izboljšavo, ki nam jih sporočite v anketi, obdelujemo z namenom, da lahko v prihodnje storitev spletnega učenja na daljavo bolje prilagodimo spolu in starosti ter predlogom običajnega uporabnika posamezne kategorije storitve. Če privolite, vam bomo [1-krat] mesečno preko e-pošte poslali anketo, do nje pa lahko dostopate tudi preko Spletne strani. Privolitev lahko kadar koli prekličete s klikom na gumb “odjava” v našem e-sporočilu ali s sporočilom na našo e-pošto [email protected].

 • Kode ugodnosti

Ob vpisu kode ugodnosti v Spletni učilnici shranimo čas (datum in uro) vpisa kode in te podatke povežemo s šolo vožnje, pri kateri ste prejeli kodo ugodnosti, in z vašimi podatki storitve. To počnemo z namenom, da vam omogočimo podaljšan dostop do storitve, s šolo vožnje pa vas povežemo zaradi optimizacije oglaševanja naših storitev spletnega učenja na daljavo. V primeru vašega preklica na našo e-pošto [email protected] bomo podatek o vaši šoli vožnje izbrisali.

 • Nastavitve uporabniškega profila namenjeni izboljšanju komunikacije, pri čemer smo kot privzete nastavili možnosti, ki po naši oceni najmanj posegajo v vašo zasebnost. 

Pravno podlago pri analizi kvizov, anketi, kodah ugodnosti in nastavitvah uporabniškega profila predstavlja člen 6(1)(a) Splošne uredbe. Zagotovitev teh podatkov za zgornje namene ni ne vaša zakonska niti pogodbena obveznost in podatkov tudi niste dolžni zagotoviti niti za vas ne bodo nastale posledice, če jih ne zagotovite, razen pri kodi ugodnosti, kjer ne boste mogli koristiti podaljšanega dostopa do storitve, če podatkov ne zagotovite. Vaše preklic ne vpliva zakonitost naše obdelave do tedaj. V primeru preklica jih praviloma izbrišemo, in sicer takoj, najpozneje pa v 30 dneh. Kljub izbrisu še naprej hranimo dokazila o privolitvi.

 

4.2.4 Zakoniti interes

Vaše ime in priimek, e-pošto, vneseno uporabniško ime in geslo potrebujemo, da ustvarimo in omogočamo dostop do vašega uporabniškega računa, preko katerega naročite storitev. Če se registrirate preko vmesnikov Facebook ali Google, nam ponudnika avtomatično posredujeta vaše ime in priimek ter e-pošto [skupaj z nastavitvami jezika in vašo fotografijo], razen gesla, ki si ga v Spletni učilnici tudi ne boste rabili ustvariti niti zapomniti – zato in z namenom povečanja števila uporabnikov naših storitev smo namestili ti funkcionalnosti. Ob registraciji ustvarimo ID uporabnika, ki nedvoumno določa posameznika in se povezuje s podatki uporabniškega računa in podatki o storitvah spletnega učenja, prav tako pa zabeležimo čas (datum in uro) registracije in zadnje prijave (dostopa) v uporabniški račun ter IP naslov, s katerega ste se vpisali. Potreba po uporabniškem računu je povezana s svetovnim digitalnim okoljem. Z registracijo zasledujemo namen preprečevanja zlorab storitev, ki so naša intelektualna lastnina – prizadevamo si, da se storitve ne bi delile osebam, ki nimajo našega dovoljenja. Z nekaterimi podatki uporabniškega računa si poleg tega prizadevamo ohranjati nadzor nad obdelavo osebnih podatkov – želimo preprečiti kopičenje (podvajanje) podatkov o uporabnikih storitev. Ocenili smo, da to ne prevlada nad vašimi interesi in temeljnimi pravicami ter svoboščinami. 

Pravna podlaga je člen 6(1)(f) Splošne uredbe. Te podatke hranimo 5 let odkar vam je prenehal dostop pri zadnje naročeni storitvi, nato pa vaš uporabniški račun z vsemi osebnimi podatki izbrišemo. Zagotovitev teh podatkov je naš zakonit interes. Brez njih ne opravljamo storitev (ne dopuščamo oddaje naročila). Podatke ste dolžni zagotoviti, če želite dostop do storitve. Če v 30 dneh po registraciji nakupa storitve sploh ne opravite, bomo uporabniški račun samodejno zbrisali. Ne glede na izbris uporabniškega računa iz Spletne učilnice lahko nekatere osebne podatke hranimo še naprej na temelju zakonske obveznosti.

5.1 Vrste osebnih podatkov

V Spletni trgovini zbiramo naslednje vrste vaših osebnih podatkov:

 • podatki naročila” so v zvezi z našim medsebojnim razmerjem glede blaga (vključujejo ime in priimek, naslov, e-pošto, telefonsko številko, številko naročila, ime in priimek prejemnika, naslov za dostavo, datum dobave);
 • plačilni podatki” so v zvezi s plačilom za blago (vključujejo ime in priimek, naslov, številko računa (IBAN), kodo banke (SWIFT/BIC), referenco, čas plačila). Te podatke prejmemo s strani ponudnika plačilnih storitev.

 

5.2 Nameni in pravne podlage

5.2.1 Zakonska obveznost

Za namen izvajanja zakonov o obdavčenju smo v skladu z zakonodajo dolžni hraniti račune, ki vsebujejo tudi vaše ime, priimek, naslov in datum dobave blaga. Ti podatki so obvezne sestavine vsakega računa, ki ga izdamo. Iz enakega razloga smo dolžni hraniti pogodbe o dobavi blaga. Pravna podlaga je člen 6(1)(c) Splošne uredbe – gre za našo zakonsko obveznost (podatkov sicer niste dolžni zagotoviti, vendar brez njih ne dobavimo blaga). Račune hranimo 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša. Do poteka absolutnega 10-letnega roka za zastaranje pravice do odmere in izterjave davka praviloma hranimo tudi pogodbe. Po tem listine uničimo.

 

5.2.2 Pogodba o dobavi blaga

Vaše ime in priimek ter naslov potrebujemo, da lahko identificiramo kdo je kupec našega blaga, ime in priimek ter naslov prejemnika pa da lahko blago dostavimo prejemniku. Ko oddate naročilo, se mu dodeli številka, preko e-pošte pa vam pošljemo potrdilo o prejemu. Plačilne podatke, ki izvirajo od ponudnika plačilnih storitev (banke), potrebujemo, da preverimo plačilo, ga pripišemo pravemu kupcu, nato pa vam pošljemo blago na naslov, ki ste ga navedli za dostavo. Vašo telefonsko številko, ki ni obvezna, posredujemo ponudniku storitev dostave blaga, da vas lahko kontaktira in se z vami dogovori o času osebnega prevzema naročenega blaga. Ime in priimek ter naslov skupaj z datumom dobave zabeležimo tudi na izdan račun. Vaše osebne podatke torej obdelujemo, zato da lahko sklenemo in izpolnimo prodajno pogodbo o dobavi blaga v skladu z zakonodajo, pa tudi da obravnavamo morebitne pravne zahtevke.

Pravna podlaga je člen 6(1)(b) Splošne uredbe. Te podatke v Spletni trgovini hranimo še 5 let od dobave. Po tem jih zbrišemo iz Spletne trgovine, razen če ste znotraj obdobja uveljavljali zahtevek – v tem primeru jih obdelujemo še naprej, dokler obstaja namen. Podatkov niste dolžni zagotoviti, vendar brez njih ne moremo dobaviti blaga – zagotovitev teh podatkov je vaša obveznost potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, kar pa ne velja za vašo telefonsko številko, ki jo avtomatsko izbrišemo iz Spletne trgovine po dobavi blaga. Ne glede na izbris iz Spletne trgovine lahko nekatere osebne podatke hranimo še naprej na temelju zakonske obveznosti.

6.1 Vrste osebnih podatkov

V Blogu in na Spletni strani zbiramo naslednje vrste vaših osebnih podatkov: 

 • podatki spletne interakcije” so povezani z uporabo spleta (vključujejo spletne identifikatorje računalnika ali druge naprave, IP naslov, piškotke, podatke brskalnika in operacijskega sistema, čas (datum in uro) obiska (pod)strani). Pridobimo jih, ko obiščete naše spletno mesto. IP naslov izvira od vašega ponudnika internetnih storitev, podatki piškotkov in operacijskega sistema iz vaše opreme, podatki brskalnika od ponudnika storitev brskanja.

 

6.2 Nameni in pravne podlage

6.2.1 Zakonska obveznost
 • dokazila o privolitvi

Zaradi dokazovanja, da ste privolili v obdelavo svojih osebnih podatkov (kadar obdelava temelji na vaši privolitvi) hranimo dokazila o privolitvi. Pravna podlaga je člen 6(1)(c) Splošne uredbe – naša zakonska obveznost (privolitve sicer niste dolžni dati, če pa jo boste, ste dolžni zagotoviti ta minimalni nabor informacij). Dokazila hranimo ves čas trajanja privolitve, po prenehanju obdelave pa še 5 let, nakar listine uničimo, razen če ste znotraj tega obdobja uveljavljali zahtevek – potem jih obdelujemo še naprej, dokler obstaja namen.

 

6.2.2 Privolitev
 • spletnik

Vaše ime, priimek in e-pošto potrebujemo za namen obveščanja o vsebinah s področja varnosti v prometu iz našega Bloga. Če soglašate s prejemom našega spletnika, vam bomo ob vsakokratnem izidu našega spletnika (ne več kot 1-krat mesečno) preko e-pošte posredovali novico, sestavljeno iz besedila, videov, slikovnega gradiva in drugih digitalnih vsebin. Spletnik je povsem informativno-izobraževalne narave. Privolitev lahko kadar koli prekličete s klikom na gumb “odjava” v našem e-sporočilu ali s sporočilom na našo e-pošto [email protected].

 • e-trženje

Vaše ime, priimek in e-pošto potrebujemo za namen neposrednega trženja. Če privolite v neposredno trženje, vas bomo 1-krat mesečno preko vaše e-pošte obveščali o ponudbah, ugodnostih in novostih v zvezi z našimi storitvami in blagom v Spletni učilnici in Spletni trgovini. Privolitev lahko kadar koli prekličete s klikom na gumb “odjava” v našem e-sporočilu ali s sporočilom na našo e-pošto [email protected].

Pravno podlaga pri spletniku in e-trženju je člen 6(1)(a) Splošne uredbe. Zagotovitev teh podatkov za zgornje namen ni ne vaša zakonska niti pogodbena obveznost in podatkov tudi niste dolžni zagotoviti niti za vas ne bodo nastale posledice, če jih ne zagotovite. V primeru preklica te podatke iz posamezne baze izbrišemo. Kljub izbrisu še naprej hranimo dokazila o privolitvi.

 

6.2.3 Zakoniti interes
 • obisk Spletne strani

Ob vsakem obisku naše Spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika, vključno z [IP naslovom vašega računalnika ali naprave, časom obiska naše Spletne strani ter naslovom spletne strani, s katere ste prišli do Spletne strani, ki nam jih posreduje vaš ponudnik internetnih storitev]. Pri dostopu do Spletne strani se IP naslov vašega računalnika ali naprave posreduje strežniku, na katerem je ta Spletna stran shranjena. To je potrebno za zagotavljanje prenosa priklicanih podatkov do pravega prejemnika in zagotavljanje stabilnosti in varnosti (delovanje Spletne strani). Namen zbiranja teh podatkov je zagotavljanje dostopa do Spletne strani, pa tudi zaznavanje in preprečevanje dejavnosti, ki bi lahko ogrozile njeno delovanje.

 • komunikacija

Vaše ime, priimek in e-pošto ter morebitne druge osebne podatke, ki jih navedete v vašem e-sporočilu in nam jih posredujete neposredno na naš elektronski naslov, potrebujemo, da vam lahko odgovorimo na vaše sporočilo in vam posredujemo želene informacije.

Pravna podlaga v obeh primerih (obiska Spletne strani in komunikacije) je člen 6(1)(f) Splošne uredbe. Te podatke hranimo 6 mesecev od vašega obiska Spletne strani.

7.1 Zunanji ponudniki in vrste osebnih podatkov

Na Spletni strani omogočamo povezave do storitev zunanjih ponudnikov in v zvezi s tem obdelujemo naslednje vrste vaših osebnih podatkov:

 • podatki spletne interakcije” so povezani z uporabo spleta (vključujejo spletni identifikator računalnika ali druge naprave, IP naslov, piškotke, podatke brskalnika in operacijskega sistema, čas (datum in uro) obiska pod(strani), jezikovno nastavitev, fotografijo profila, ime in priimek, e-pošto). Odvisno od orodja te podatke prejmemo in/ali posredujemo: (i) družbi Facebook, ki ponuja spletno družbeno omrežje Facebook; in (ii) družbi Google, ki ponuja storitev spletne analitike Google Analitika.

V tem delu veljamo za skupne upravljavce s Facebookom na eni strani in Googlom na drugi. Odgovarjamo za obdelavo vaših osebnih podatkov, za katere dejansko določamo namene in sredstva, do informacij, kako omenjena ponudnika obdelujeta vaše osebne podatke, pa lahko dostopite s klikom na povezavi Facebook in Google.

 

7.2 Nameni in pravne podlage

 • vtičnik Facebook

Vaše podatke spletne interakcije (IP naslov računalnika ali naprave, tehnične podatke brskalnika in podatke o želeni (všečkani) vsebini) posredujemo družbi Facebook, ko na naši Spletni strani kliknete gumb “všečkaj stran” (če ste hkrati vpisani v vaš uporabniški profil Facebook in soglašali z določenimi piškotki tega ponudnika). To počnemo z namenom optimizacije oglaševanja naših storitev spletnega učenja na daljavo in blaga, tako da postanejo vidnejše na družbenem omrežju Facebook. Temu ponudniku bomo posredovali vaše osebne podatke samo, če s tem soglašate. Privolitev lahko kadarkoli prekličete – v tem primeru bomo prenehali pošiljati podatke Facebooku, kar pa ne vpliva na zakonitost obdelave do preklica, torej da je Facebook vaše podatke prejel.

 • Google Analitika

Vaše podatke spletne interakcije (spletni identifikator računalnika ali druge naprave, IP naslov, piškotke, podatke brskalnika in operacijskega sistema, datum in uro obiska Spletne strani in njenih podstrani) uporabljamo, da merimo promet obiskovalcev Spletne strani. Za to uporabljamo analitično orodje Google Analitika. Navedene podatke posredujemo Googlu, ta pa nam omogoča vpogled v analitična poročila o obiskovalcih in obiskih Spletne strani ter njenih podstrani. Med drugim vidimo približno lokacijo obiskovalca, demografijo (starost in spol) obiskovalcev, napravo (računalnik, mobilni telefon, tablica) in izvor prihoda (družbeno omrežje, vnos v brskalnik ali preko iskalnika), obiskane pod(strani), kaj se je na njih počelo in trajanje obiska Spletne strani. Z orodjem Google Analitika ne moremo določiti konkretnega posameznika. Promet obiska merimo z namenom, da prikažemo vsebine Spletne strani v skladu s splošnimi interesi na način, da v ospredje postavimo kanale, ki ustrezajo največjemu povpraševanju, in prilagodimo prikaz glede na aktualnost določene teme. Vaše podatke posredujemo Googlu samo, če na Spletni strani soglašate z analitičnimi piškotki. Namestili smo tudi Googlovo funkcijo anonimizacije (maskiranja) IP naslovov, v zvezi s katero Google zagotavlja, da vaš IP naslov anonimizira takoj, ko je to tehnično izvedljivo. Kljub temu Google prejme celoten vaš IP naslov in morebiti vaše podatke spletne interakcije povezuje z drugimi osebnimi podatki. Privolitev lahko kadarkoli prekličete – v tem primeru bomo prenehali pošiljati podatke Googlu, kar pa ne vpliva na zakonitost obdelave do preklica, torej da je Google vaše podatke prejel.

 • prijava preko Googla

Vaše podatke spletne interakcije (ime in priimek, e-pošto, jezikovno nastavitev in fotografijo profila) prejmemo s strani družbe Google, ko se prijavite v Spletno učilnico preko vašega uporabniškega profila Google (če ste hkrati vanj vpisani). To funkcionalnost omogočamo z namenom povečanja števila uporabnikov naših storitev, hkrati pa te podatke shranimo v Spletni učilnici, da vam poenostavimo postopek vpisa v uporabniški račun – vpišete se lahko brez da v Spletni učilnico vnesete geslo; vendar samo če privolite. Privolitev lahko kadar koli prekličete s sporočilom na našo e-pošto [email protected]. V tem primeru bomo vašo jezikovno nastavitev in fotografijo profila izbrisali iz Spletne učilnice, kar pa ne bo vplivalo na zakonitost naše obdelave do preklica – vaš uporabniški račun praviloma še naprej obstaja. Kljub izbrisu še naprej hranimo dokazila o privolitvi.

 • prijava preko Facebooka

Vaše podatke spletne interakcije (ime in priimek, e-pošto in fotografijo profila) prejmemo s strani družbe Facebook, ko se prijavite v Spletno učilnico preko vašega uporabniškega profila Facebook (če ste hkrati vanj vpisani). Te podatke shranimo v Spletni učilnici z namenom povečanja števila uporabnikov naših storitev, hkrati pa da vam poenostavimo postopek vpisa v uporabniški račun – vpišete se lahko brez potrebe, da v Spletno učilnico vnesete geslo; vendar samo če privolite. Privolitev lahko kadar koli prekličete s sporočilom na našo e-pošto [email protected]. V tem primeru bomo vašo fotografijo profila izbrisali iz Spletne učilnice, kar pa ne bo vplivalo na zakonitost naše obdelave do preklica – vaš uporabniški račun praviloma še naprej obstaja. 

Pravna podlaga pri povezavah z zunanjimi ponudniki je člen 6(1)(a) Splošne uredbe. Zagotovitev teh podatkov za zgornje namen ni ne vaša zakonska niti pogodbena obveznost in podatkov tudi niste dolžni zagotoviti niti za vas ne bodo nastale posledice, če jih ne zagotovite, razen pri prijavi preko Facebooka in Googla, kjer si boste morali zapomniti in vsakič znova vnesti vaše geslo v Spletno učilnico, če se ne prijavite preko prijavnih možnosti omenjenih ponudnikov. Vaše preklic ne vpliva zakonitost naše obdelave do tedaj. Hranimo dokazila o privolitvi.

Vaše osebne podatke razkrivamo naslednjim kategorijam uporabnikov:

 • ponudniki IT storitev (server, vzdrževanje in gostovanje, platforma e-učilnice oziroma e-trgovine);
 • ponudniki plačilnih storitev;
 • ponudnik storitev spletnega anketiranja;
 • ponudnik storitev dostave blaga;
 • Facebook;
 • Google;
 • računovodstvo.

Uporabniki so obdelovalci v EU in osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države ali mednarodne organizacije.

9.1 Kaj so piškotki in podobne tehnologije?

Piškotek je majhna datoteka z besedilom (običajno črke in številke), ki jo shranimo v vaš računalnik ali mobilno napravo, ko obiščete ali uporabljate našo Spletno stran, ob tem pa nam programska oprema (npr. spletni brskalnik) vaše naprave posreduje shranjen piškotek. Podobne tehnologije so lokalna shramba, shramba seje. Uporabljamo en sam izraz “piškotek” za piškotke in podobne tehnologije.

 

9.2 Tipi piškotkov

Običajni tipi piškotkov so:

 • nujen piškotek je potreben za prenos komunikacije po internetu ali za zagotavljanje internetnih storitev, ki jih zahtevate, medtem ko drugi piškotki niso nujni.
 • sejni piškotek se samodejno izbriše, ko zaprete brskalnik, trajni piškotek pa ostane shranjen na vaši terminalski opremi, dokler ne doseže določenega datuma poteka;
 • lastni piškotki izvirajo od nas, medtem ko piškotki tretjih izvirajo od tretji ponudnikov.

 

9.3 Katere piškotke uporabljamo in zakaj?

Uporabljamo naslednje vrste piškotkov:

 • nujne piškotke, ki so namenjeni premikanju po Spletni strani, pravilnemu pretoku zahtev in informacij med strežniki, vnosu v spletne obrazce, shranjevanju vaših izdelkov v košarici, avtentifikacijo, da si spletno mesto zapomni prijavljenega uporabnika, shranjevanju vaše privolitve za nenujne piškotke, varnosti in uporabi funkcij Spletne strani. Ker so nujno potrebni za komunikacijo in da lahko uporabljate storitve, ne potrebujemo vaše privolitve. Ti piškotki so lastni piškotki in običajno omejeni s trajanjem seje – so sejni piškotki; in
 • statistični (analitični) piškotki nam omogočajo, da sledimo in poročamo o tem kako uporabljate našo Spletno stran in njene podstrani. Omogočajo razlikovanje posameznih uporabnikov in podatke od kod je posameznik prišel na Spletno stran in katera spletna mesta je obiskal. Piškotke je izvorno zagotovil in jih posredujemo Googlu, ta pa nam omogoča vpogled v analitična poročila o obiskovalcih in obiskih Spletne strani ter njenih podstrani. Z orodjem Google Analitika ne moremo določiti konkretnega posameznika. Promet obiska merimo z namenom, da prikažemo vsebine Spletne strani v skladu s splošnimi interesi na način, da v ospredje postavimo kanale, ki ustrezajo največjemu povpraševanju, in prilagodimo prikaz glede na aktualnost določene teme. Gre za trajne piškotke tretjihGoogla. Te piškotke uporabljamo le, če ste v to privolili.

Trajanje, izvor in namen posameznega piškotka je zabeleženo v seznamu piškotkov, ki jih uporablja naša Spletna stran.

 

9.4 Nadzor nad piškotki

Obvestilo o piškotkih se vam prikaže ob vstopu na Spletno stran. Sami lahko upravljate in nadzorujete nastavitve piškotkov v obvestilu, pa tudi preko nastavitev vašega brskalnika.

Do Not Track je funkcija, ki obiskovalcem omogoča, da jih spletna mesta ne spremljajo. Do Not Track možnosti so na voljo v številnih brskalnikih, vključno z:

Številni brskalniki omogočajo tudi brisanje piškotkov, vključno z:

9.5 Seznam piškotkov

9.5.1 Spletna stran https://www2.ecpp.si
Preden se naloži spletna stran se pojavi pojavno okno z vprašanjem, katere piškotke dovolimo. Dokler ne potrdimo naše izbire, se ne ustvari noben piškotek.

 

9.5.1.1 V primeru da izberemo samo nujne piškotke, se ustvari piškotek:
Naziv Izvor (domena oz ponudbik) Pot Življenska doba
moove_gdpr_popup www2.ecpp.si / 1 leto
V primeru da ne potrdimo drugih piškotkov se nam pri ogledu spletne strani, kjer je dodana video vsebina, ki gostuje na Vimeo strežnikih pojavi takšno okno:

Primer: https://www2.ecpp.si/ali-pravilno-uporabljamo-prometne-pasove-na-avtocesti/

 

9.5.1.2 V primeru da izberemo nujne in pomembne piškotke drugih ponudnikov se nam ustvarijo sledeči piškotki:

 

Naziv Izvor (domena oz ponudbik) Pot Življenska doba
_ga .ecpp.si / 2 leti
_gid .ecpp.si / 1 dan
moove_gdpr_popup www2.ecpp.si / 1 leto

 

S tem se omogoči dostop do vsebin na Vimeo platformi (video posnetki) ter Google Analytics.

 

9.5.1.3 V primeru spletnega nakupa, se nam ob dodajanju artikla v košarico ustvarijo nujno potrebni piškotki za obvladovanje delovanja spletne trgovine:

 

Naziv Izvor (domena oz ponudbik) Pot Življenska doba
ssion_2ca442fdc2324c6e45520990ed52199f www2.ecpp.si / 1 mesec
woocommerce_items_in_cart www2.ecpp.si /
čas trajanje trenutne seje
woocommerce_cart_hash www2.ecpp.si /
čas trajanje trenutne seje

 

 

9.5.1.4 Pri plačevanju v spletni trgovini je podprt tudi PayPal ki ustvari svoje lastne potrebne piškotke npr:

 

Naziv Izvor (domena oz ponudbik) Pot Življenska doba
sc_f .c.paypal.com / 5 let
ts .paypal.com / 3 leta
x-pp-s .paypal.com /
čas trajanje trenutne seje
enforce_policy .paypal.com / 1 leto
KHcl0EuY7AKSMgfvHl7J5E7hPtK .paypal.com / 20 let
d_id .paypal.com / 10 let
nsid www.paypal.com /
čas trajanje trenutne seje
tsrce .paypal.com /
čas trajanje trenutne seje
ts_c .paypal.com / 3 leta
c .stats.paypal.com / 20 let
l7_az .paypal.com /
čas trajanje trenutne seje
LANG .paypal.com / 1 dan
TLTSID .paypal.com /
čas trajanje trenutne seje
cookie_check .paypal.com / 10 let

Vašo zahtevo lahko pošljete na e-pošto [email protected].

Uveljavljate lahko naslednje pravice:

 • dostop do osebnih podatkov v skladu s 15. členom Splošne uredbe;
 • popravek osebnih podatkov v skladu s 16. členom Splošne uredbe;
 • izbris osebnih podatkov v skladu s 17. členom Splošne uredbe;
 • omejitev obdelave v skladu s 18. členom Splošne uredbe;
 • prenosljivost podatkov v skladu z 20. členom Splošne uredbe;
 • ugovor v skladu z 21. členom Splošne uredbe;
 • vložiti pritožbo pri nadzornem organu v skladu s 77. členom Splošne uredbe.

Vašo zahtevo bomo obravnavali v skladu z določbami Splošne uredbe.

Celotno politiko zasebnosti lahko prenesete tu.

Zadnje spremenjeno: 27.5.2022

Verzija: [202205-1]