Varnost v prometu

Nova vsebina zakona o voznikih

Sprejet je bil nov zakon o voznikih. Si že seznanjen z vsebino? Dne 18. junija 2019 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1B). Preveri na povezavi:https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1924/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-voznikih-zvoz-1b

Preberi