Vozilo

Prevoz tovora – video nasveti

Pa še splošno o prevozu tovora (povzeto po ZPRCP):Tovor in naprave, ki so namenjene za prevoz ali pritrditev tovora v vozilu ali na njem, razporedimo, pritrdimo oz. pokrijemo tako, da: • ne predstavljajo nevarnosti ali ovire za druge udeležence cestnega prometa;• ne povzročajo škode na cesti ali objektih;• ne onesnažujejo okolja;• ne zmanjšujejo stabilnosti vozila;•…

Preberi