Avtocesta

Cestninski nadzorniki

Nadzor nad plačevanjem cestnine (vinjete in DarsGo) opravljajo posebej usposobljeni cestninski nadzorniki. Cestninski nadzorniki nosijo službena oblačila z oznakami, iz katerih je razvidno, da so cestninski nadzorniki, in se izkazujejo s službeno izkaznico. Na oznakah in izkaznici je navedeno osebno ime cestninskega nadzornika. LAHKO CESTNINSKI NADZORNIKI IZLOČIJO VOZILO IZ PROMETA? Cestninski nadzorniki imajo tudi pooblastilo,…

Preberi