Avtocesta

Nove nadzorne točke na avtocestah

Za večjo prometno varnost na avtocestah je v veliki meri odvisna tudi tehnična brezhibnost vozila in psihofizično stanje voznikov, predvsem poklicnih voznikov (tovorna vozila, avtobusi, prevoz nevarnih snovi). DARS izvaja redne nadzore vozil v zvezi z upoštevanjem zakonske regulative plačevanja cestnine, skupaj s Policijo, Prometnim inšpektoratom RS, Finančno in Veterinarsko upravo pa izvajajo dodatne nadzore…

Preberi