Vozilo masa vozila, nosilnost, ndm, največja dovoljna masa, skupna masa

Poznate pomembne podatke o masi/teži vozila?

Predvsem pri tovornih vozilih, njihovih priklopnih vozilih in avtobusih nastopa kar nekaj podatkov (mase/teže) oz. vrednosti, ki so za varno vožnjo pomembne in jih mora voznik v celoti upoštevati. Pomembni podatki oz. vrednosti: Prepovedan promet za vozila, katerih skupna masa presega določeno maso (2222). Ta prometni znak označuje cesto ali njen del, kjer je prepovedan promet za vozila…

Preberi