Avtocesta

Ali pravilno uporabljamo prometne pasove na avtocesti?

Video nasveti AC ima dve fizično ločeni smerni vozišči. Vključujemo in izključujemo se le po označenih priključkih. Vožnja po AC je dovoljena samo tistim motornim vozilom, ki po deklaraciji proizvajalca dosegajo hitrost, višjo od 60 km/h. Vozimo po desnem prometnem pasu, ki ni zaseden z vozili. Na ta prometni pas se tudi vključujemo na AC,…

Preberi
Avtocesta

Izključevanje z avtoceste 2. del

Nepravilna ravnanja ob izključevanju SLIKA 1: Prepozno izključevanje – na sredini zaviralnega pasu.To je zelo pogosta napaka na naših AC.  Zgodi se, da vozila že na desnem pasu zavirajo, na zaviralni pas pa se vključijo šele nekje na njegovi polovici, kar je seveda povsem napačno. S tem ovirajo vozila na desnem voznem pasu, prav tako…

Preberi
Avtocesta

Prometni pas za počasna vozila

Prometni pas za počasna vozila je označen prometni pas, namenjen vožnji vozil, ki zaradi počasne vožnje zmanjšujejo pretočnost prometa. Začetek prometnega pasu za počasna vozila. Na prometni pas za počasna vozila, ki je na voljo praviloma na vzponih AC, zapeljejo vsa tista vozila, ki bi s počasno vožnjo ovirala promet, in tista vozila, ki na…

Preberi
Krožišče

Krožna križišča in najpogostejše napake – 3. del

Dvopasovno krožno križišče Nočna mora – izključevanje na dvopasovnih krožnih križiščih. Največ težav na dvopasovnih krožnih križiščih se dogaja pri zapuščanju teh križišč. Kako pravilno zapuščamo ta krožna križišča:  Kadar želimo dvopasovno krožno križišče zapustiti na prvem izvozu, ostanemo na zunanjem prometnem pasu. Kadar križišča ne nameravamo zapustiti na prvem izvozu, zapeljemo na notranji prometni…

Preberi
Krožišče

Krožna križišča in najpogostejše napake – 2. del

Težave na krožnih križiščih z ločenimi prometnimi pasovi Nepravilna menjava prometnega pasu – nevarnost trka vozil Voznik rdečega osebnega avtomobila je razvrščen na zunanji prometni pas krožnega križišča z ločenimi prometnimi pasovi. Ko je ugotovil, da se je napačno razvrstil, želi napako popraviti tako, da zapelje na notranji prometni pas. To ni dovoljeno. Hkrati pa…

Preberi
Krožišče

Napačna ravnanja na krožnih križiščih

Krožno križišče z ločenimi prometnimi pasovi Voznik modrega osebnega avtomobila sme zapeljati le v smeri črne puščice. Če bi zapeljal v smeri rdeče puščice, bi prevozil prekinjeni del fizične ločitve prometnih pasov, ki je označen s prekinjeno robno črto. Fizična ločitev je izvedena s posebnimi elementi, ki na celotnem krožnem križišču ovirajo menjavo prometnih pasov.…

Preberi
Premiki

Kako menjamo prometni pas?

Menjava prometnega pasu označuje prehod vozila z enega (vzporednega prometnega pasu) na drugega zaradi razvrščanja, prehitevanja, izogibanja oviram … Preden izvedemo menjavo prometnega pasu, se moramo: najprej temeljito prepričati, da to lahko storimo brez nevarnosti za druge udeležence cestnega prometa ali premoženje in svojo namero pravočasno ter nedvoumno nakazati z utripalkami. 1. Prometni pas, na…

Preberi
Vožnja

Sistem “zadrge”

V prometu kar hitro pridemo do situacije, kjer se dogaja nekaj nepredvidljivega. Cesta je lahko popolnoma zaprta ali pa gre zgolj za polovično zaporo. Kadar je na smernem vozišču z dvema ali več označenimi prometnimi pasovi na enem od prometnih pasov onemogočen promet vozil zaradi ovire ali se pas konča, se moramo vozniki ravnati po…

Preberi