Avtocesta

Nove nadzorne točke na avtocestah

Za večjo prometno varnost na avtocestah je v veliki meri odvisna tudi tehnična brezhibnost vozila in psihofizično stanje voznikov, predvsem poklicnih voznikov (tovorna vozila, avtobusi, prevoz nevarnih snovi). DARS izvaja redne nadzore vozil v zvezi z upoštevanjem zakonske regulative plačevanja cestnine, skupaj s Policijo, Prometnim inšpektoratom RS, Finančno in Veterinarsko upravo pa izvajajo dodatne nadzore…

Preberi
Avtocesta

Cestninski nadzorniki

Nadzor nad plačevanjem cestnine (vinjete in DarsGo) opravljajo posebej usposobljeni cestninski nadzorniki. Cestninski nadzorniki nosijo službena oblačila z oznakami, iz katerih je razvidno, da so cestninski nadzorniki, in se izkazujejo s službeno izkaznico. Na oznakah in izkaznici je navedeno osebno ime cestninskega nadzornika. LAHKO CESTNINSKI NADZORNIKI IZLOČIJO VOZILO IZ PROMETA? Cestninski nadzorniki imajo tudi pooblastilo,…

Preberi
Avtocesta

Vzvratna vožnja po avtocesti

Gorenjski prometni policisti so včeraj, 9. maja 2019, obravnavali tujega voznika, ki je vzvratno peljal po avtocesti od Torovega proti Voklu. Razlog je bila torbica, ki je med vožnjo padla na cesto. Pomislimo, kako zelo nevarna je vožnja vzvratno po avtocesti in predvsem kakšno srečo so imeli vsi udeleženci, da se je končalo brez strahotnih…

Preberi
Avtocesta

Avtocesta in vožnja po levem pasu

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) jasno določa: Na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer morajo motorna vozila voziti po skrajnem desnem prometnem pasu, ki ni zaseden z vozili v koloni. Prehitevanje vozil je dovoljeno le po levi strani. Pred prehitevanjem vozila, ki vozi pred njim…

Preberi
Avtocesta

⚠ Zakaj je pomembna varnostna razdalja? ⚠

Vožnja na ustrezni varnostni razdalji je eden od temeljnih pogojev za varen potek prometa. Do vozila pred seboj moramo imeti vedno takšno varnostno razdaljo, da: lahko zmanjšamo hitrost ali ustavimo in s tem preprečimo trčenje, če voznik, ki vozi pred nami, zmanjša hitrost ali celo ustavi; da se lahko voznik, ki nas prehiteva, varno vrne…

Preberi
Avtocesta

??? Reši življenje! Ustvari reševalni pas. ???

V primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več pasovi za vožnjo v eno smer, morajo vozniki med kolonama TAKOJ vzpostaviti REŠEVALNI PAS, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Torej vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj…

Preberi
AvtocestaVarnost v prometu

Viadukt Črni Kal

Viadukt Črni Kal je z dolžino 1065 metrov najdaljši in največji premostitveni objekt na avtocesti A1 Maribor – Ljubljana – Koper, pa tudi na slovenskem cestnem omrežju sploh. Najvišji steber je visok 87,5 metra, skupaj z voziščno (prekladno) konstrukcijo pa 95 metrov. Nad voziščno konstrukcijo je vgrajena 1,2 metra visoka odbojna ograja, ki preprečuje padec…

Preberi